Ако очаквате първото си дете, качете обща снимка с партньора ви, заедно с тест за бременност или снимка от видеозон. Ако е второ или следващо, на снимката да присъства и по-голямото дете.

/напишете минимум 7–8 изречения, в които ни споделяте Вашата лична история/

/от август 2023 до септември 2024 г./