ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „НАПРАВИ ГО СЕГА“

(наричана по-долу за краткост „Кампанията“)
НАПРАВИ ГО СЕГА 2019–2020

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията се организира от сдружение „Движение за национална кауза“ (наричан по-долу за краткост „ДНК” или „Организатор“),
 2. ЕИК 177032848, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. Сливница No: 141-143, ет. 2.

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

 1. В Кампанията може да участва всяко дееспособно физическо лице, законно пребиваващо на територията на България, наричано по-нататък за краткост „Участник“, което отговаря едновременно на следните условия:

  1.1 Има навършени 18 години;
  1.2 Да е български гражданин (поне единият родител);
  1.3 Да е създал първо или следващо дете в периода 1 март – 31 декември 2019 г.;
  1.4 Да предостави изрично съгласие с условията на Кампанията и е съгласно личните му данни да бъдат обработвани за целите на Кампанията.

 2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията на настоящите Официални правила на Кампанията (наричани по-долу за краткост „Правила/та”). С включването си в Кампанията участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, съгласяват се да спазват условията и сроковете на Кампанията и декларират, че имат навършени 18 години.
 3. Участниците в Кампанията предоставят правата за използване на публикуваните снимки за участие в сайта за целите на Кампанията.

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията започва в 12:00 ч. на 19 март 2019 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 19 януари 2020 г., включително. Крайната дата, до която могат да се качват снимки с положителен тест за бременност и/или видозон, е до 23:59 ч. на 19 януари 2020 г.
 2. Финалното събитие „Трето Национално кръщене“, част от кампанията, ще бъде през октомври 2020 г. Допълнително ще бъдат обявени градовете, храмовете и графиците.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

 1. Участието в третото Национално кръщене не е задължително условие за записване в Кампанията.
 2. Поредността на детето в семейството не се взема под внимание, нито начинът на зачеване – по естествен път или чрез асистирана репродукция.
 3. Участието в кампанията налага попълване на онлайн регистрационна форма, която изисква следната информация:
 4. 3.1 Имена на родителите;
  3.2 Термин на раждане, с което Участниците удостоверяват и декларират, че спазват сроковете на Кампанията и са заченали своето бебе след 1 март 2019 г. и до 31 декември 2019 г.
  3.3 Споделяне на семейна снимка, на която се показва положителен тест за бременност или снимка от ехограф. Снимките се публикуват в регистрационната форма през сайта на кампанията – www.napravigo.bg. Ако детето, което очаквате е първо, качете обща снимка с партньора ви, на която държите тест за бременност или снимка от ехографско изследване. Ако е второ или следващо, необходимо е на снимката да присъства/т и по-голямото/големите дете/деца.
  3.4 Лична история – да се попълнят полетата за писане, като отговори на въпроси.
  3.5 Опция за отбелязване на желание или отказ за включване в третото Национално масово кръщене през октомври 2020 г.;
  3.6 Опция за отбелязване на желание или отказ за включване в томбола за спечелване на Бебешки ДНК пакет – всичко необходимо за детето до навършване на първата му година;
  3.7 Опция за отбелязване на „Запознат съм с правилата“ и активен линк към тях.
  3.8 Телефон за връзка с регистриращия.

 5. Организаторът обработва и защитава Вашите лични данни в процеса на взаимоотношенията с Участниците. Сайтът www.napravigo.bg се управлява от Организатора в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
 6. Всеки Участник, направил веднъж своята регистрация, има правото да се откаже от участие във всеки един момент. Заявлението за отказ може да се подава на официалните контакти на Организатора: във формата за контакт на сайта www.napravigo.bg, по имейл или на телефон. Организаторът се задължава да отмени регистрацията и да изтрие окончателно личните данни на лицето.
 7. Всяка регистрация носи правото на участниците, само при изрично дадено от тях съгласие, да участват в томбола и да спечелят ДНК пакет с нещата от първа необходимост за детето в първите 12 месеца.
 8. Организаторът се ангажира да проведе томбола с публично теглене на участниците за ДНК пакет, в края на януари 2020 година. Броят на безвъзмездно предоставяните пакети е 20, като Организаторът си запазва правото да промени първоначално обявения брой.
 9. Участниците имат право само на една регистрация за едно дете. Повторно регистриране не удвоява възможността за спечелване на ДНК пакет. При дублиране на регистрация за дете (например веднъж от името на майката, а втори път от бащата), втората регистрация няма да се зачете и ще бъде автоматично анулирана от системата.

РАЗДЕЛ 6: ФИНАЛНО СЪБИТИЕ – ТРЕТО НАЦИОНАЛНО КРЪЩЕНЕ

 1. След 1 август 2020 година участниците, отбелязали желание за участие в кръщенето, ще бъдат поканени от Организатора на финалното събитие – трето Национално кръщене. На него всеки Участник може да извърши Свето кръщение само на детето, регистрирано в Кампанията.
 2. Организаторът не поема разходи по настаняване и престой на Участника, детето му или роднини в определения за кръщене областен град преди, след и по време на специалното събитие.
 3. Организаторът се ангажира да осигури кръщене на всяко дете – участник в кръщенето, заченато единствено между 1 март 2019 г. и 31 декември 2019 г., единствено в рамките на специалното събитие през есента на 2020 г.
 4. Всеки Участник има възможност да избере за кръстник на детето си свой роднина, приятел или друг близък човек.
 5. Практиката от първото издание, с опция за избор на известни личности да кръщават деца, е преустановена.