График на кампанията за 2022 г.

СТАРТ НА
РЕГИСТРАЦИИТЕ

1 февруари 2022 г.

ЗАТВАРЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИИТЕ

31 януари 2023 г.

ТЕГЛЕНЕ НА
ПЕЧЕЛИВШИТЕ ДВОЙКИ

февруари 2023 г.