Политика за защита на личните данни и употребата на бисквитки

В сила от 25.05.2018 г. / Последно изменена на 24.05.2018 г.

Сдружение „Движение за национална кауза“, ЕИК 177032848, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. Сливница No: 141-143, ет. 2 („Движение за национална кауза“, „Сдружението“, „ДНК“ или „ние“) е неправителствена организация, чиято кауза е да противодейства на демографската криза в България, като за тази цел лансира за втора поредна година кампанията „Направи го за България“, насърчаваща раждаемостта. С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия сайт, както и за Вашите права. Страницата www.napravigo.bg се управлява сдружение „Движение за национална кауза“ в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент(ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС:
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес /email/, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други). Сдружение „Движение за национална кауза“ не събира и не обработва специална категория лични данни като етнически произход, политически възгледи, биометрични данни, генетични данни, данни относно сексуалната ориентация и членства в различни организации. Основанието за изискване на общата и допълнителна информация за всяка една от категориите лични данни, е за да можем да се свързваме по достъпен начин с участниците в кампанията, както и за да се попълнят предварително кръщелните свидетелства на техните деца. Данните Ви могат да бъдат употребявани за статистически цели на Сдружението, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Сдружение „Движение за национална кауза“. 
Регламентът на кампанията допуска за участие семейства, които са заченали своите деца през 2017 година, като опциите за подкрепа са две:
Регистрация на бременност, която носи средства за двойки с репродуктивни проблеми.
Регистрация на бременност, която носи средства за двойки с репродуктивни проблеми и желание за участие в масовото кръщене;

Данните, които се посочват в регистрационната форма опция 1 се събират с цел:
- Три имена на родител
Идентификация на лицето за контакт.
- Термин или дата на раждане на детето
Удостоверяване на условието за участие.
- Град по местоживеене
Информацията е необходима на организатора за правилното разпределение на локации за финалното събитие – масово кръщене.
- Електронна поща / Email Адрес
Необходим е за потвърждаване на регистрацията, чрез автоматичен отговор, както и евентуално изпращане на допълнителна информация свързана с кампанията „Направи го за България“, активности на Движение за национална кауза или Маркетинг дейности на Сдружението на основание дадено съгласие.
- Телефон за връзка
Необходим е за връзка с участниците в кампанията, когато Сдружението не може да осъществи контакт чрез електронната поща / email адрес, както и евентуално изпращане на допълнителна информация свързана с кампанията „Направи го за България“, активности на Движение за национална кауза или Маркетинг дейности на Сдружението на основание дадено съгласие.
- Прикачен файл - снимка
Доказателство за зачеване през 2017г.

Данните, които се посочват в регистрационната форма опция 2 се събират с цел:
- Три имена на родител

Идентификация на лицето за контакт.
- Термин или дата на раждане на детето
Удостоверяване на условието за участие.
- Град по местоживеене
Информацията е необходима на организатора за правилното разпределение на локации за финалното събитие – масово кръщене.
- Електронна поща
Необходимо е за потвърждаване на регистрацията, чрез автоматичен отговор и поддържане на контакт, ако е необходимо до финалното събитие на 07.10.2018г.
- Телефон за връзка
Необходим е за връзка с участниците в кампанията, когато Сдружението не може да осъществи контакт чрез електронната поща / email адрес, както и евентуално изпращане на допълнителна информация свързана с кампанията „Направи го за България“, активности на Движение за национална кауза или Маркетинг дейности на Сдружението на основание дадено съгласие.
- Прикачен файл - снимка
Доказателство за зачеване през 2017г. С цел доказване на достигнатите регистрираната бременност в кампанията, всички снимки са публични в раздел „Регистрирани бременности“ в нашия сайт.
В случай, че не се съгласявате да попълните необходимата информация,  формата за записване на сайта няма да приеме Вашата регистрация и тя няма да бъде успешно завършена.
Допълнителни и незадължителни полета.
В следните полета се попълва информацията необходима за изготвяне на кръщелното свидетелство, а именно:
- Месторождение на детето
- Три имена на майка
- Три имена на бащата
- Три имена на кръстника
- Месторождение на кръстника

Целта на събираната информация е да се подготвят документите, удостоверяващи покръстването на децата, преди финалът на кампанията „Направи го за България“.
Цялата информация от регистрациите за участие в кръщенето, Сдръжението събира в регистър, който се съхранява на защитен сървър с парола и криптирана връзка. Сдружението обработва личните данни на участиците в кампанията от деня на тяхната регистрация до 30 /тридесет/ дена след финалното събитие. ДНК се задължава да „забрави“ (изтрие окончателно) данните на участниците в кампанията до 30 дни след края на събитието. След този срок ДНК няма потребност от съхранението им.
Участниците в кампанията имат правото във всеки един момент да пожелаят да променят вече посочените в регистрационната форма данни, като за тази цел е необходимо да се свържат с организатора по електронен адрес /Email/ или по телефона. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време чрез изпращане на електронно съобщение до office@napravigo.bg или телефонно обаждане на номер: +359 898 856 969. Включилите се веднъж в кампанията имат право във всеки един момент да пожелаят да оттеглят участието си, като организатора се задължава да отмени регистрацията и да изтрие окончателно личните данни на лицето.
В дадени случаи Сдружение „Движение за национална кауза“ може да разкрива лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас и осигуряват провеждането на кампанията „Направи го за България“ или спомагат маркетинг анктивностите на Сдружението.
ДНК предоставя данните от регистрираните за кръщене потребители на Света Митрополия до седем дни преди финалното събитие - Националното Кръщене с цел изготвяне на кръщелните свидетелства.
Сдружението използва MailChimp като нашата платформа за маркетинг и комуникация с регистрираните потребители и предоставената от Вас информация ще бъде прехвърлена в MailChimp за обработка в съответствие с техните правила и условия за поверителност: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел осигуряване на Вашето участие в кампанията и рекламата ни. Вашата информация няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Вашите данни са поверителни, включително и за нашите партньори. Възможно е да разкрием информация за Вас, ако такава бъде поискана по съответния законов ред от обществени и правителствени органи. ДНК не прехвърля данните ви в трети страни извън ЕС.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ:
HTTP бисквитката, обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:
Задължителни бисквитки: Необходими за правилното функциониране на сайта, установяване на автентичността на трафика и изпълнение на нашите Политики и Общи условия.
Рекламни бисквитки – позволяват получаването на таргетирана реклама на интернет страницата на Facebook.
Сайтът ни използва бисквитки най-основно с цел следене на поведението Ви в сайта, кога и колко време прекарвате в отделните секции, от кой интернет сайт сте попаднали в www.napravigo.bg. Част от информацията използваме за правилно таргетиране на рекламните ни послания и маркетинг активности в социалните мрежи.
По-голяма част от бисквитките, които сайтът ни използва принадлежът на наши доверени партньори /Трети страни/, които нямат право да продават или самостоятелно да споделят информацията. Такива са:
Google със своите продукти - Google Analytics и Google TagManager: https://privacy.google.com/ , за да имаме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.
Facebook със своя продукт - Facebook Tracking Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation, за да имаме статистика за трафика на сайта, източниците на трафик и да таргетираме по по-прецизен начин нашата реклама в социалните мрежи.
Вие можете сами да изберете дали да приемате бисквитки или не. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля или изтрива определени бисквитки, както и да ви информира, когато в даден сайт са открити такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:
Ако желаете да се свържете с нас, моля използвайте един от следните начини:
На имейл адрес: office@napravigo.bg
По телефона: +359 898 856 969
Чрез пощата: гр.София, София 1000, България, ул. „Граф Игнатиев“ 11, за Длъжностното лице за защита на данните.