Политика за защита на личните данни и употребата на бисквитки

В сила от 25.05.2018 г. / Последно изменена на 01.02.2021 г.

Сдружение „Движение за национална кауза“, ЕИК 177032848, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. Сливница No: 141-143, ет. 2 („Движение за национална кауза“, „Сдружението“, „ДНК“ или „ние“) е неправителствена организация, чиято кауза е да противодейства на демографската криза в България, като за тази цел лансира за трета поредна година кампаниите „Направи го за България“ и „Направи го сега“, насърчаващи раждаемостта. С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия сайт, както и за Вашите права. Страницата www.napravigo.bg се управлява сдружение „Движение за национална кауза“ в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент(ЕС) 2016/679 („GDPR”). Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Сдружението и правата, които имате във връзка с тази обработка.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС:
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес /e-mail/, имена, дата на термин, телефон и други). Сдружение „Движение за национална кауза“ не събира и не обработва специална категория лични данни като етнически произход, политически възгледи, биометрични данни, генетични данни, данни относно сексуалната ориентация и членства в различни организации. Основанието за изискване на общата и допълнителна информация за всяка една от категориите лични данни, е за да можем да се свързваме по достъпен начин с участниците в кампанията, както и за да се попълнят предварително кръщелните свидетелства на техните деца, както и за кандидати за работа, които са кандидатствали в Сдружението.
Данните Ви могат да бъдат употребявани за статистически цели на Сдружението, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Сдружение „Движение за национална кауза“.
Регламентът на кампанията допуска за участие лица, които са заченали своите деца след 1 януари 2023 година.

Данните, които се посочват в регистрационната форма се събират с цел:
- Имена на родителите
Идентификация на лицето за контакт.
- Термин на раждане на детето
Удостоверяване на условието за участие.
- Телефон за връзка
Необходим е за връзка с участниците в кампанията, в случай, че спечелят награда или в случаите, когато са отбелязали желание за кръщене.
- Прикачен файл - снимка
Доказателство за зачеване след 1 януари 2023 г.

Данните, които се посочват в контактните форми /ПИШЕТЕ НИ, ЗАПИШИ СЕ ЗА ДОБРОВОЛЕЦ, ПРЕДЛОЖИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ се събират с цел:
- Име и фамилия

Идентификация на лицето за контакт.
- Електронна поща
Необходимо е за потвърждаване на успешното получаване на изпратената от Вас информация чрез автоматичен отговор и поддържане на контакт, ако е необходимо.
- Телефон за връзка
Необходим за поддържане на контакт.

Данните, които се събират по отношение на кандидатстване за работа:
Сдружението събира лични данни по различни начини – при кандидастване лично в офисите, чрез нашия сайт, от публични информационни платформи за лица търсещи работа (напр.: www.bulgariawantsyou.com и др.), канали на социални мрежи (напр. Facebook и LinkedIn и др.), чрез събития, по телефон или електронна поща.
В зависимост от начините, по които кандидатствате, може да събираме и обработваме следната информация: три имена;дата на раждане; данни за завършено образование и допълнителни квалификации, вкл. езикови познания; данни за предишен опит и работодатели; данни по разрешения за работа; телефонен номер за връзка; електронен адрес (e-mail); Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.
Цел при обработването на Вашите данни: ДНК обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. По-конкретно тези цели са:
-Сключване на договори с ДНК;
-Администриране на договорите;
-Финансови отношения;
-Обработване на заявления и искания;
-За свързване с кандидатите за работа в ДНК;
-Осигуряване на ефективна комуникация;
-Осигуряване на сигурност.

Не събираме чувствителни лични данни като данни за раса, религия, сексуалност и / или религиозни вярвания. Ако подобна информация ни бъде изпратена, то същата няма да бъде съхранявана.

Споделяне на информацията Ви и вашите права по отношение на личните данни:


Цялата информация от регистрациите за участие в кръщенето, Сдружението събира в регистър, който се съхранява на защитен сървър с парола и криптирана връзка. Сдружението обработва личните данни на участниците в кампанията от деня на тяхната регистрация до 30 /тридесет/ дни след финалното събитие. ДНК се задължава да „забрави“ (изтрие окончателно) данните на участниците в кампанията до 30 дни след края на събитието. След този срок ДНК няма потребност от съхранението им.

По всяко време можете да поискате от  Сдружението да Ви предостави информация и достъп до личните данни, които са събрани и съхранявани за Вас. Можете също така да изискате Сдружението да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  Сдружението осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.
Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Участниците в кампанията имат правото във всеки един момент да пожелаят да променят вече посочените в регистрационната форма данни, като за тази цел е необходимо да се свържат с организатора по електронен адрес /e-mail/ или по телефона. В случай, че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време чрез изпращане на електронно съобщение до office@napravigo.bg или телефонно обаждане на номер: +359 897 79 36 98.
В дадени случаи Сдружение „Движение за национална кауза“ може да разкрива лична информация пред стратегически партньори, които работят с нас и осигуряват провеждането на кампанията „Направи го сега“ или спомагат маркетинг активностите на Сдружението.
Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел осигуряване на Вашето участие в кампанията и рекламата ни. Вашата информация няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Вашите данни са поверителни, включително и за нашите партньори. Възможно е да разкрием информация за Вас, ако такава бъде поискана по съответния законов ред от обществени и правителствени органи. ДНК не прехвърля данните ви в трети страни извън ЕС.

Сдружението не използва трети страни за дейности по подбор на персонал. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица на подобни агенции и следим за  взетите  технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.  Сдружението съхранява само информация, която сте изпратили във Вашата автобиография/CV и я унищожаваме по определен ред в законоуставените срокове, а ако няма такива, то в сроковете определени в нашата Политика за ограничение на съхранението - до 3 години, съгласно ЗЗЛД.

Автоматизирани алгоритми
Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ:
HTTP бисквитката, обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:
Задължителни бисквитки: Необходими за правилното функциониране на сайта, установяване на автентичността на трафика и изпълнение на нашите Политики и Общи условия.
Рекламни бисквитки – позволяват получаването на таргетирана реклама на интернет страницата на Facebook.
Сайтът ни използва бисквитки най-основно с цел следене на поведението Ви в сайта, кога и колко време прекарвате в отделните секции, от кой интернет сайт сте попаднали в www.napravigo.bg. Част от информацията използваме за правилно таргетиране на рекламните ни послания и маркетинг активности в социалните мрежи.
По-голяма част от бисквитките, които сайтът ни използва принадлежът на наши доверени партньори /Трети страни/, които нямат право да продават или самостоятелно да споделят информацията. Такива са:
Google със своите продукти - Google Analytics и Google TagManager: https://privacy.google.com/ , за да имаме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.
Facebook със своя продукт - Facebook Tracking Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation, за да имаме статистика за трафика на сайта, източниците на трафик и да таргетираме по по-прецизен начин нашата реклама в социалните мрежи.
Вие можете сами да изберете дали да приемате бисквитки или не. Вашият браузър може да бъде настроен да отхвърля или изтрива определени бисквитки, както и да ви информира, когато в даден сайт са открити такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:
Ако желаете да се свържете с нас, моля използвайте един от следните начини:
На имейл адрес: office@napravigo.bg
По телефона: +359 897 79 36 98
Чрез пощата: гр. София, София 1000, България, ул. „Граф Игнатиев“ 11, за Длъжностното лице за защита на данните.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.