ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

С началото на кампанията "Направи го за България" ДНК-а обяви, че всеки може да изпраща своите предложения , мнения и препоръки за подобяване на средата за раждане и отглеждане на деца. Накратко – какво трябва да се промени в средата и законодателството у нас, за да има повече българчета.
Движение за национална кауза ДНК обобщи предложенията и с помощта на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) към БАН и Балканския институт за труда и социалната политика (БИТСП), с които си партнираме, формулирахме въпроси, на които близо 800 души отговориха във фейсбук.


Ето някои от най-интересните резултати:

  • Основен проблем за майчинството в България се очертава дискриминацията спрямо бременността, практикувана от работодателите.
  • По-високите доходи и възможностите за съчетаване на работата с отглеждането на децата са основното условие за това семействата да се решат да имат следващо дете.
  • 90% от анкетираните смятат, че трябва да бъдат подкрепяни работодателите, които дават възможност за работа на гъвкаво работно време на работещите майки.
  • Любопитно е да се отбележи, че въпреки гореспоменатото, едва 3.6% от анкетираните посочват юридическото оформяне на връзката, като фактор от който би зависело решението да имат дете.
  • 84.1% от всички възможни отговори анкетираните категорично заявяват, че държавата трябва да защитава майките, които се връщат на работа след майчинство - да не бъдат съкращавани или преназначавани на по-ниски позиции. Второто твърдение с най-висок резултат (78.0%) е желанието на майките да имат гарантирано право за ползване на отпуск за гледане на болно дете, а не да бъде само на хартия. Оказва се, че заради несигурността за работното си място, майките изместват от приоритетните желания майчинството през втората година да бъде равно на минималната работна заплата, което среща подкрепата на 60 % от анкетираните. (В момента майчинството през втората година е по-ниско от минималната работна заплата и според средносрочната бюджетна програма на Министерство на финансите за периода 2018-2020 това ще остане непроменено.)