НАЗАД

02/07/20

Данъчни облекчения за многодетни семейства


Данъчни облекчения за работещите родители с повече от едно дете.
Смятате ли, че по-големият размер на данъчни облекчения за работещите родители, би бил още един стимул и мотивация за създаване на повече от едно дете в семейство?
Ние, от ДНК - Движение за национална кауза, вярваме, че ако младите семейства получат такъв вид финансово облекчение от страна на държавата, това би довело до по-добра среда за отглеждане на едно, две и повече деца. Предвид новите демографски модели, смятаме, че стимули трябва да получават и семействата с две деца, наравно с тези с три и повече, като им се приспадне от сумата на годишните данъчни основи. Нашето предложение в тази посока е следното:
1. 800 лв. – при едно дете;
2. 2000 лв. – при две деца;
3. 2000 лв. – при три и повече деца.
Уверени сме, че качествените условия на живот ще мотивират повече двойки да се превърнат в многодетни родители. Данъчните облекчения към настоящия момент са пренебрежимо малки и няма как да изпълняват ролята на стимул на младите семейства – 200 лева – при едно дете; 400 лева – при две и 600 лева – при три и повече деца.
През 2019 ДНК внесе за разглеждане предложения за увеличение на данъчните облекчения за работещите родители на повече от едно дете.
Прочетете и останалите ни предложения за законодателни промени и ни подкрепете: https://www.napravigo.bg/predlojenia.php

Данъчни облекчения за многодетни семейства


НАЗАД