06/02/20

Какъв трябва да бъде размерът на еднократната помощ при раждане и детски надбавки?


Всяко семейство има нужда от подкрепа и стимул, при появата на бебе в семейството, в знак на благодарност и признание за новия живот. Разбира се създаването на дете е личен избор и всеки го прави на първо място за себе си, но въпреки това, за да се раждат повече деца и за да се отглеждат тук, необходимо е държавата да направи крачка в тази посока.
Към настоящия момент, размерът на еднократната помощ при раждане е 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ дете, 300 лв. за трето дете и 200 лв. за четвърто и всяко следващо.
Тези суми са крайно недостатъчни, предвид разходите, които са необходими за консумативи и грижи за детето, и не носят в себе си нужния финансов старт при раждане на дете, както следва:
- за първо дете – 2 000 лева;
- за второ дете – 3 000 лева;
- за трето и всяко следващо дете – 5 000 лева.
Целта на тази мярка е да се насърчава отговорното родителство и да бъде стимул за младите жени да полагат труд, внасяйки дължимите осигурителни вноски. По този начин ще се намали процентът на жените, които работят без трудови договори, за да получават заплата в по-висок размер, за сметка на осигурителните вноски.
Разбира се този размер би следвало да бъде за жените, които упражняват трудова дейност, имат най-малко 18 месеца непрекъснат осигурителен стаж (за всички осигурителни рискове) като е задължително осигурителният стаж да е положен непосредствено преди датата, на която лицето е упражнило правото си на отпуск при бременност и раждане, (ако други медицински причини не налагат това, тази дата е 45 дни преди раждане). Като не е задължително осигурителният стаж да е при един работодател.
Вижте и подкрепете всички предложени от нас мерки на https://www.napravigo.bg/predlojenia.php

Какъв трябва да бъде размерът на еднократната помощ при раждане и детски надбавки?


НАЗАД