13/01/20

Гъвкави схеми на работа за родители


Какво е работното ви време? Имате ли възможност да работите от вкъщи, когато се наложи?

Празниците минаха неусетно и се наложи бързо да се адаптираме към обичайните ангажименти. Децата тръгнаха на ясла, детска градина и училище, а родителите – на работа. Навън е студено, малчуганите се разболяват често, а родителите са изправени пред въпроса: „Ако детето ми се разболее, кой ще го гледа у дома?“.

Представете си обаче колко лесно би било, ако се въведат гъвкави схеми на работа за родителите на деца до 12-годишна възраст, и лицата, полагащи грижи, за определен период от време. И още – вместо майките да използват и втората година майчинство, работодателите биха могли да разширят възможностите за т.нар. работа от разстояние или дистанционна работа.

По този начин работниците ще бъдат доста по-мотивирани и продуктивни и ще приложат индивидуални модели на работа. Увеличаването на заетостта сред жените, по-високите им доходи и кариерното им развитие ще окажат положително въздействие върху икономическия просперитет, социалното приобщаване, справяне със застаряването на населението и осигуряване на финансова стабилност. Всичко това ще донесе големи ползи за предприятията и за обществото като цяло.

И нека да не забравяме, че държавите-членки са задължени да транспонират политики по отношение на равновесието между професионалния и личния живот на родителите в националното си законодателство до 2 август 2022 г., според ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1158 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019.

Ако искате да ни подкрепите за това или за останалите ни предложения, влезте на сайта https://www.napravigo.bg/predlojenia.php, и напишете в празното поле „ПОДКРЕПЯМ“.

Гъвкави схеми на работа за родители


НАЗАД