30/12/19

Ще има ли място за моето дете в детската градина?


„Ще има ли място за моето дете в детската градина?“ и „Ще мога ли да се върна своевременно на работа?“ са едни от първите въпроси на голяма част от родителите, живеещи в големите градове, когато настъпи моментът за записване и прием на децата им в държавна детска градина. Недостигът на места е сериозен казус и естествено засяга най-вече големите общини, където концентрацията на млади семейства в трудоспособна възраст е много по-голяма, и най-вече София-град. Градът се развива с ускорени темпове и дори общинската администрация да осигури финансирането и терените за изграждане на нови детски ясли и градини, тя не разполага с достатъчно време за реализирането им.
Идеята е за всяко дете, което е кандидатствало в държавна детска градина и не е прието, съответната община да плати сума, равна на сумата на държавната субсидия за едно прието дете. Тази цифра може да се превежда директно на частното заведение или да се дава под формата на ваучер на родителите, когато те предоставят необходимите доказателства, че детето им е кандидатствало, но не е прието в държавна градина и че вече е записано в частна детска градина.
Вярваме, че тази мярка е напълно приложима и би представлявала реален стимул за младите и образовани семейства да създават деца в репродуктивна зрялост, и едновременно с това да са спокойни за кариерното си развитие и финансовата си стабилност. Така жените, ползващи втората година отпуск по майчинство, ще имат възможност да се връщат своевременно на работа, а работодателите ще разчитат на мотивирана работна сила, с по-малък риск за отсъствие на служителя.

С останалите ни предложения можете да се запознаете и да ни подкрепете тук:

А вие в коя община живеете и приеха ли децата ви в държавна детска градина?
Ще има ли място за моето дете в детската градина?


НАЗАД